คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานแถลงข่าว “รู้แล้วรอด” ถอดบทเรียนสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน

               คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทีมคณาจารย์ ภาควิชาการธนาคารและการเงินฯ โดย รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี และ รศ. ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน พร้อมด้วย รศ. ดร. คณิสร์ แสงโชติ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (MBA) เตรียมจัดงานแถลงข่าว “รู้แล้วรอด” 7 CBS Series 7 ทางรอดวิกฤตเงินเฟ้อ ถอดบทเรียนสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน หวังเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ถึงเหตุปัจจัยของวิกฤตและความสุ่มเสี่ยงทางการเงินทั้งหลาย เพื่อสามารถนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการตัดสินใจทางการเงินเพื่อให้ “รู้แล้วรอด”ถอดบทเรียนสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน ได้ใน 7 เรื่องสำคัญ ตั้งแต่ เงินเฟ้อ ราคาพลังงาน อัตราดอกเบี้ย ค่าเงินบาท หนี้ครัวเรือน การออม และการลงทุน เพื่อให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นท่ามกลางวิกฤติการณ์รอบด้าน อาทิ Covid-19 , ความผันผวนของราคาสินค้า ตลอดจนค่าเงิน กรอบการค้าใหม่ ฯลฯ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ฯ ในฐานะสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรด้านธุรกิจและเป็นองค์กรที่ผลักดัน บุกเบิกกิจกรรมการตลาดใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจไทย จึงได้จัดทำข้อมูลการรับมือภาวะเศรษฐกิจในทุกเซกเม้นท์ขึ้น เพื่อให้ข้อมูลกับภาคธุรกิจเล็ก กลาง ใหญ่ และประชาชน ในการรับมือได้ทันสถานการณ์ ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565  เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ห้อง 208 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ. ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล
หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน

รศ. ดร. คณิสร์ แสงโชติ
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (MBA)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: