กรมหม่อนไหมเชิญชม ช้อป ผ้าไหมคุณภาพ ในงาน “ส่งเสริมฯ สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ด้านหม่อนไหม” ณ ไอคอนสยาม ระหว่างวันที่ 4 – 10 ส.ค. นี้ 

               เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ได้มีการจัดแถลงข่าวงาน “ส่งเสริมฯ สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ด้านหม่อนไหม” ไอคอนสยาม โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งนายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมหม่อนไหม กำหนดจัดงานส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ด้านหม่อนไหม ระหว่างวันที่ 4 – 10 สิงหาคม 2565 ณ ไอคอนสยาม เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 รวมถึงเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม ให้ผู้สนใจและคนรุ่นใหม่ได้เห็นความสำคัญของผ้าไหมไทย อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร กลุ่มผู้ทอผ้าไหม และผู้ประกอบการผ้าไหม และเป็นช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายปราโมทย์ ยาใจ
อธิบดีกรมหม่อนไหม

               สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับงานหม่อนไหมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นิทรรศการตลาดนำการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม นิทรรศการผลงานการออกแบบและตัดเย็บผ้าไหม การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมศิลปาชีพฯ ร่วมสมัย จากการประกวด The 3rd Next Big Silk Designer Contest และชุดผ้าไหมไทยของคณะทูตานุทูตหลายประเทศ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสาธิตด้านหม่อนไหมที่น่าสนใจบนเวที พร้อมทั้งการออกร้านจำหน่ายสินค้าหม่อนไหมจากทั่วประเทศ และร้านค้ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

               ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม กรมหม่อนไหม โทรศัพท์ 0 2558 7900 ต่อ 7850

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: