เดอะหน่อง พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ ผู้การสระบุรี ร่วมพิธีวันต่อต้านยาเสพติดโลก

               วันที่ 26 มิ.ย.2565 ที่ ภ.จว.สระบุรี ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย  จว.สระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี พลตำรวจตรี พีระพงศ์ วงษ์สมาน รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ปฏิบัติราชการ ตำรวจภูธรภาค 1, พลตำรวจตรี ชยานนท์ มีสติ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี , นายธนกฤต อัตถะสัมปุญณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี , ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 , นายพลวรรธณ์ เทียนชัยมงคล ปลัดจังหวัดสระบุรี นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย , นางสาวอังคณา อ้นขวัญเมือง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน นักเรียนนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

               ภายในงานมีการการจัดกิจกรรมแถลงผล ปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดและแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งถือเอาวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก  การแก้ปัญหายาเสพติดไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยการดำเนินงานของหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่ง จำเป็นที่จะต้องอาศัยกำลังจากทุกฝ่าย ทุกภาคส่วน ช่วยกระตุ้น เร่งรณรงค์ เพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดสิ้นไป โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องกับเยาวชน ประชาชน ในการควบคุม ดูแลและป้องกันปัญหาดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้ประชาชน และบุคคลภายในครอบครัว ปลอดจากยาเสพติดอีกทั้ง ยังสามารถ นำความรู้ที่ได้รับ ไปปฏิบัติและเผยแพร์ได้อย่างถูกต้อง

               พลตำรวจตรี ชยานนท์ มีสติ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า ทางตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ได้มีการจัดงานแถลงผลปฏิบัติงานด้านยาเสพติด และกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน ต้านยาเสพติด ตามโครงการ “ประชารัฐสระบุรี คืนคนดีสู่สังคม” ในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2565 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

                    1. เพื่อ เผยแพรให้ความรู้ ตระหนักถึงโทษ พิษภัยของยาเสพติด และแนวทางในการแก้ปัญหา

                    2. เพื่อ เป็นการแสดงพลัง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรี

                    3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม ให้ภาคส่วนต่างๆ ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมาย ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด

                    4. เพื่อ ให้ผู้ร่วมกิจกรรมหรือผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดแล้วตามโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ได้การมีแนวทางประกอบอาชีพ มีกำลังใจต่อสู้กับชีวิต เป็นที่ยอมรับและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

               ซึ่งที่ผ่านมา ได้สั่งการให้ทุกสถานีในสังกัด ดำเนินกิจกรรมตามโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ อย่างต่อเนื่องเพื่อนำผู้ป่วยยาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้าน เข้าสู่กระบวนการบำบัดพื้นฟู กลับคืนสู่สังคม ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี โดยปีนี้ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2565 ดำเนินการทุกสถานีตำรวจ ทั้ง 25 สถานี ๆ ละ 1-2 ชุมชน ปัจจุบันมีผู้เข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู รวมทั้งสิ้น จำนวน 750 คน ต้องขอขอบคุณหน่วยงานราชการ เกี่ยวข้อง ในการช่วยสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี หน่วยงานส่วนท้องถิ่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ฝ่ายปกครอง หน่วยภาคการศึกษา และสาธารณะสุขจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่พื้นฟูบำบัดรักษากลุ่มเป้าหมาย และให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ตำรวจในโครงการชุมชนยั่งยืนฯ

              โดยในปี 2565 นี้ สถานีตำรวจภูธร หนองแค คว้ารางวัลที่ 1 รับโล่ประกาศเกียรติคุณชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนฯ ดีเด่น ภายใต้การนำของ พ.ต.อ.สถิตย์ สังข์ประไพ ผกก.สภ.หนองแค และ เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรหนองแค รวมถึง เจ้าหน้าที่ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ที่ร่วมเสียสละเพื่อการดูแลผู้บำบัดตามโครงการจนสัมฤทธิผล

              กิจกรรมภายในงานดำเนินไปด้วยความสนุกสนานจากแขกรับเชิญต่างๆ อาทิ ภายในงานมีการแสดงมากมายอาทิ ได้รับเกียรติจาก อ.เทวัญ ทรัพย์แสนยากร มาร่วมบรรเลงขลุ่ยน้ำเต้า / การแสดงจากสุดยอดเยาวชน ด.ญ.วิมลวรรณ ทรายสถิต หรือ น้องเพ็ชร แชมป์โลกการบรรเลงกีตาร์ไฟฟ้าประเภท Original Work รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี จากการแข่งขัน World Championship of performing arts ประเทศสหรัฐอเมริกา / น.ส.ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย หรือมิ้งค์ สระบุรี แชมป์โลกสนุกเกอร์หญิงอาชีพ ปี 2022 และ น.ส.พิมพ์ชนก หรือเจล เพิ่มพูน แชมป์สนุ๊กเกอร์ยุวชนประเทศไทย ปี 2020 ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนชาวจังหวัดสระบุรี การแสดงตลกของคณะเหยิน สกอร์เปี้ยน และ กิจกรรมพันธนาการของผู้เข้าร่วมบำบัดตามโครงการอีกด้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: