ผู้นำชุมชน พร้อมชาวบ้าน ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย ร่วมประเพณีประจำปี สักการะศาลเสี้ยวบ้าน

          วันที่ 9 มิ.ย.2565 เวลา 08.00 น. นายจำนงค์ บุญยอด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน / นายณรงค์ ราชเปียง กำนันตำบลเชียงเคี่ยน พร้อมคณะกรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้าน บ้านสันปูเรย หมู่ 9 ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ร่วมงานประเพณีสักการะศาลเสี้ยวบ้าน สิ่งศักดิ์ประจำหมู่บ้าน โดยมี นายแก้ว โพธิสาร นายน้อย อินคำ ผู้อาวุโส ประจำหมู่บ้านพร้อมชาวบ้านร่วมพิธีกว่า 30 คน

          นายณรงค์ ราชเปียง กำนันตำบลเชียงเคี่ยน เล่าว่า ในภาคเหนือจะมีประเพณีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านจะมีศาลประจำหมู่บ้าน เมื่อปี เดิมทีบ้านหมู่ 9 นั้นรวมอยู่ใน บ้านหมู่ 4 หลังจากที่เริ่มมีประชากรและการพัฒนามากขึ้นจึงได้แยกตัวมาตั้งหมู่บ้านใหม่ในปี 2540 โดยตนเองได้รับความไว้วางในจากชาวบ้านโหวตให้เป็นผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้นเรื่อยมา ตนเองพร้อมผู้นำระดับท้องถิ่นรวมถึงชาวบ้านได้ทำการปรึกษาในการจัดตั้งศาลเสี้ยวบ้านประจำหมู่บ้าน ตามประเพณี และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชน จนเมื่อได้ตกลงกับผู้อาวุโสในหมู่บ้านเสร็จ ก็ได้นายน้อย อินคำ ที่ยกที่ดินประมาณ1งาน ให้เป็นสาธารณะสมบัติแก่ชาวบ้าน ในการตั้งศาลเสี้ยวบ้านขึ้นมา ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นศูนย์รวมความศรัทธา กำลังใจ ที่คอยปกปักษ์รักษา และดลบันดาลสิ่งต่างๆให้สัมฤทธิ์ผล ของหมู่บ้านแห่งนี้

          ซึ่งชาวบ้าน หรือ ลูกหลานบ้านไหน จะประกอบการใดๆ จะต้องมาสักการะขอพรศาลเสี้ยวบ้าน ไม่ว่าจะเรื่องเรียน การงาน จนกระทั่งขอเลขตามประสาชาวบ้าน ก็มักจะประสบความสำเร็จกันในทุกๆด้าน

          โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 หลายรอบที่ผ่านมา ก็ได้มีการกราบไหว้ขอพรให้ศาลเสี้ยวบ้านคุ้มครอง และที่ผ่านมา ชาวบ้านสันปูเรย หมู่ 9 ไม่มีใครติดโควิดเลยนอกจากจะออกนอกพื้นที่ไปยังต่างจังหวัด และอีกเรื่องที่เกิดความศรัทธาแก่ชาวบ้านอย่างมากคือ ในทุกปีช่วงเดือน เม.ย. ถึง เดือน พ.ค.เป็นช่วงพายุ หมู่บ้านแห่งนี้ไม่เคยถูกภัยพิบัติธรรมชาติใดๆเลย

          นายณรงค์ ราชเปียง กำนันตำบลเชียงเคี่ยน กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจทั้งแรงกายและปัจจัยต่างๆภายใต้การนำของจนเองในการบูรณะสถานที่แห่งนี้ ให้เกิดความสมบูรณ์จากศาลเล็กๆ มีการสร้างศาลาสำหรับประชุม นั่งพักผ่อนหย่อนใจ สร้างโรงเก็บของที่ใช้สำหรับศาล ตนเองในฐานะผู้นำชุมชน มีความตั้งใจในอนาคตว่าจะพัฒนาให้ที่ตั้งศาลแห่งนี้เป็นแลนด์มาร์ค แหล่งท่องเที่ยวของชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง หรือ นักท่องเที่ยวเองก็ตาม โดยจะคุยกับชาวบ้านในการร่วมแรงร่วมใจกันปรับภูมิทัศน์สร้างสวนสาธารณะ น้ำตก ให้สวยงาม เวลาใครผ่านไปมาจะได้เห็นอย่างสะดุดตา และเป็นที่ผู้อาวุโสในหมู่บ้านมานั่งคุย เล่น ออกกำลังกายกัน

          ด้าน นายจำนงค์ บุญบอด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน กล่าวว่า ตนเองรู้สึกดีใจที่ผ่านมาชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ในการพัฒนาศาลเสี้ยวบ้านนี้ แม้กระทั่งวันนี้ ชาวบ้านทั้งผู้อาวุโส หรือ กระทั่งแม่บ้าน ต่างละเว้นงานประจำมาช่วยกันทำพิธีสักการะศาลเสี้ยวบ้าน ร่วมกันทำอาหาร น้ำดื่ม สิ่งของต่างๆมาสักการะ  แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีในชุมชน โดยการสักการะตามประเพณี ปีหนึ่งจะทำพิธีหนึ่งหน ทุกเดือน 9 เหนือ หรือ ขึ้น 9 ค่ำ แต่ถ้าวันดังกล่าวตรงกับวันพุธ จะต้องเลื่อนไปอีกวัน ตามความเชื่อของชาวเหนือที่ไม่เลี้ยงผีในวันพุธ นอกจากนี้ยังถือเป็นการพบปะร่วมฉลองกันปีละครั้งอย่างพร้อมเพรียงกันของชาวบ้านอีกด้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: