กรมการแพทย์แผนไทยฯ จับมือเครือข่ายจัดงาน Thai Herbs in daily life 2022 ณ เมืองอัลเมียร์ ประเทศเนเธอร์แลนด์

กรมการแพทย์แผนไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดงาน Thai Herbs in daily life 2022 ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 ณ เมืองอัลเมียร์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการด้านธุรกิจบริการรักษาพยาบาล ธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ ธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพร และผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมแสดงงานนี้ นอกจากจะได้ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการแล้ว ยังมีกิจกรรมเสวนาสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ (Business Matching) เพื่อขยายช่องทางธุรกิจ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้และสัมผัสความเป็นไทย อีกทั้งยังก่อให้เกิดการขับเคลื่อนขึ้นในประเทศ ที่สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาเพื่อชี้ให้เห็นถึงประโยชน์และการบริโภคที่ถูกวิธี เน้นถึงความปลอดภัยและเห็นผล ให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยอีกด้วย

หากผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่มแสดงงาน ติดต่อได้ที่ 02-149-5609 หรือ 063-2674154

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: