“ในหลวง” เสด็จฯ ยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือ “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” วัดมหาวนาราม พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอุบลราชธานี พสกนิกรปลื้มปีติเฝ้าฯ ชื่นชมพระบารมี

30 เม.ย.2565 – เวลา 18.03 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าออ่านเพิ่มเติม ““ในหลวง” เสด็จฯ ยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือ “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” วัดมหาวนาราม พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอุบลราชธานี พสกนิกรปลื้มปีติเฝ้าฯ ชื่นชมพระบารมี”

พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ ผู้การสระบุรี ลุยเปิดโครงการชุมชนยั่งยืนฯ สภ.หนองแค หวังผู้เสพตั้งใจพัฒนาชุมชน ลด ละ เลิก ให้ยาเสพติดหมดไป

วันที่ 3 มิ.ย.2565 เวลา 14.00 น.ที่อาคารสิงห์สเตชั่น ต.อ่านเพิ่มเติม “พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ ผู้การสระบุรี ลุยเปิดโครงการชุมชนยั่งยืนฯ สภ.หนองแค หวังผู้เสพตั้งใจพัฒนาชุมชน ลด ละ เลิก ให้ยาเสพติดหมดไป”