3 นักบริหารมือฉมัง“พรรคไทยสมาร์ท” เข้ารับรางวัล..ตั้งปณิธานว่า “ประเทศไทยต้องก้าวหน้าในทุกอาชีพ”

3 นักธุรกิจ ระดับมันสมอง ขุนพลนำทัพขับเคลื่อน “พรรคไทยสมาร์ท” เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติรางวัล “พิฆเนศวร” “พระกินรี คนดีศรีแผ่นดิน” “ตราชั่งทอง คุณธรรม”ประจำปี 2565 ณ โรงเเรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้

นำโดย เกียรติภูมิ สิริพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสมาร์ท รับรางวัลพิฆเนศวร ประจำปี 2565 สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น , ประวิทย์ เรืองศิริกูลชัย หัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคไทยสมาร์ท รับรางวัลพระกินรี คนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี 2565 สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น, กาญจน์กฤดิ คันธชัย เลขาธิการพรรคไทยสมาร์ท รับรางวัล ตราชั่งทอง คุณธรรม ประจำปี 2565 สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น

สำหรับประวัติคร่าวๆ ของทั้ง 3 ท่าน ผู้บริหารพรรคไทยสมาร์ท ที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ เรียกว่ามีผลงานโดดเด่นทุกท่าน โดย เกียรติภูมิ สิริพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสมาร์ท จบปริญญาโท จากสถาบัน Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาอันดับ1ของโลกติดต่อกัน 10 ปีซ้อน โดยสามารถสอบชิงทุน ก.พ.จากรัฐบาลไทย และยังเป็นผู้บุกเบิกสร้างโครงการพลังงานทางเลือกหลายโครงการและดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัทในกลุ่มพลังงานหลายองค์กร และได้รับรางวัล Smart Energy Hero มาแล้วหลายรางวัล

เกียรติภูมิ สิริพันธุ์ ได้ทำโครงการสมาร์ทซิตี้ มาหลายปี ซึ่งเป็นโครงการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานชีวมวลมาใช้เป็นพลังงานทดแทน ช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งท่านเกียรติภูมิ ยังมีแนวทางจะนำทางเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในโลกมาช่วยเหลือประชาชนให้มีรายได้ และให้ประเทศมีการพัฒนา ซึ่งจะทำให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤติ

ประวิทย์ เรืองศิริกูลชัย หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ พรรคไทยสมาร์ท จบการศึกษา Hitotsubashi Univ. สาขาเศรษฐศาสตร์ (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น) และ MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้านการเงิน..ผ่านการทำงานในบริษัทระดับอินเตอร์มาแล้วหลายที่ ปัจจุบัน เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ พรรคไทยสมาร์ท

กาญจน์กฤดิ คันธชัย เลขาธิการพรรคไทยสมาร์ท จบปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์(นิด้า) เคยรับราชการตำรวจ เป็นเวลา 18 ปี ตั้งแต่ปี 2538-2556/ เคยเป็นกรรมการบริหารประชาชนปฏิรูป รับผิดชอบพื้นที่ภาคอีสาน สมัยเลือกตั้งปี 2562 / และยังเป็นประธานเครือข่ายช่วยเหลือสังคมอีกมากมาย

เกียรติภูมิ สิริพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสมาร์ท ตั้งปณิธานไว้ว่า จะนำเทคโนโลยี่ดีที่สุดในโลกที่พิสูจน์ว่าสามารถใช้ได้จริง มาสร้างความสมาร์ทให้แก่ประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ..ที่สำคัญคือต้อง “แบ่งปันรายได้” ให้กับประชาชนและชุมชน เพื่อให้ประเทศไทยก้าวหน้าในทุกอาชีพ พร้อมแนวคิดที่จะให้ประชาชน”ปลดหนี้ มีรายได้ หายจน คนไทยสมาร์ท” เพื่อประเทศไทยอย่างแท้จริง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: