ดร.อัครพัชร์ พร้อมเพรียงชัย  เป็นประธานเปิดงาน “โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ประจำปี ๒๕๖๕” ณ นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

          วันที่ 26 พฤษภาคม 2565  ดร.อัครพัชร์ พร้อมเพรียงชัย  ที่ปรึกษาผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เป็นประธานเปิดงาน “โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ประจำปี ๒๕๖๕” ณ นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

          โดยความร่วมมือจาก ผู้บริหารการนิคมฯ , ผู้บริหาร บริษัท ไอ.จี.เอส จำกัด (มหาชน) , ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข , สำนักการจราจรและขนส่ง กทม. , ผู้ประกอบการ นิคมอุตสาหกรรมอัญธานีและพันธมิตร , ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี และ บริษัท ไทยฮอนด้า เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  โครงการนี้มีเป้าหมายในการนำไปสู่การมีส่วนร่วมของความปลอดภัยทางถนน (พ.ศ. 2564 – 2573)

          ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ผ่านกลไกระดับต่าง ๆ พร้อมทั้งกวดขันการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แบบองค์รวม มีเป้าหมายเพื่อลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บบนท้องถนนให้เหลือ 12 คน ต่อประชากรแสนคนภายในปี 2570 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ Vision Zero ภายในปี 2593ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: