“อาจารย์ปรีชา ไข่แก้ว” คนดีที่แท้จริง.. ต่อยอดขยายความดี ตั้งพรรค“มิติใหม่”

ขึ้นชื่อว่า “มนุษย์” จะอยู่ในสถานะ ตำแหน่ง ยศถาบรรดาศักดิ์ อะไร ก็สามารถทำความดีได้ทั้งนั้น ซึ่งบุคคลที่เสียสละตน เพื่อทำความดี นับวันจะเหลือน้อยลง ถ้าไม่มีต้นแบบตัวอย่าง อนาคตคงเหลือแต่คนรักตัวเองมากเกินไป

ท่าน“อาจารย์ปรีชา ไข่แก้ว” เป็นอีกท่านหนึ่ง ที่เป็นแบบอย่างของผู้เสียสละตน เพื่อจรรโลงความดีให้อยู่คู่กับมวลมนุษยชาติ จากอดีตที่เคยบวชเรียน จนกระทั่งได้เป็นเจ้าอาวาสวัดเขาอิติสุคโต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นานถึง 33 ปี ก่อนจะลาสิขาจากสมณเพศ มาเป็นฆราวาส ท่านก็ยังปฏิบัติกิจเพื่อสังคมเสมอมา

แม้จะเปลี่ยนสถานะจากพระ มาเป็นฆราวาสแล้ว ความมุ่งมั่นทำความดีของท่านอาจารย์ปรีชา ไข่แก้ว ก็ยังไม่เสื่อมคลาย ชีวิตจากการสลัดผ้าเหลือง ก็ยังคงทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการได้รับเชิญให้บรรยายธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา การช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยต่างๆ และวันคล้ายวันเกิดวันที่ 28 มกราคม ของท่านทุกปี จะแจกถุงทาน ให้กับผู้ยากไร้ นอกจากนี้ยังอุปถัมภ์เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เด็กขาดการศึกษา ส่งเสียเรื่องการศึกษาเด็ก มากกว่า 100 คนฯลฯ

ด้วยความดีที่สั่งสมมา ทำให้ที่ผ่านมา มีองค์กรด้านมอบรางวัลคุณงามความดี คัดเลือกให้ท่านอาจารย์ปรีชา ไข่แก้ว ได้รับเกียรติเข้ารับรางวัลต่างๆมากมาย เช่น รางวัล “คนดีศรีพิจิตร” จาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี / รางวัล Thai Award รางวัลแห่งชาติ สาขานักพัฒนาและทำคุณประโยชน์ต่อศาสนาและสังคมดีเด่น / รางวัล บุคคลแห่งชาติ ปี 2565 สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ฯลฯ

ล่าสุด ด้วยแนวคิดที่ว่า สนามการเมือง คือ หนทางหนึ่ง ในการที่จะต่อยอดทำความดีให้แผ่ไพศาลในระดับประเทศมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันจึงได้ร่วมก่อตั้งพรรคการเมือง ที่ชื่อว่า “มิติใหม่” ซึ่งท่านได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรค เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 โดยมีสโลแกนว่า ทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์ ไม่สร้างความขัดแย้งทางการเมือง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ที่พูดกันว่า “ความดี ไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง” แต่ถ้าจะให้ดีอย่างสมบูรณ่แบบ ต้องไม่แฝงผลประโยชน์ จึงจะเรียกว่าเป็นความดีที่แท้จริง ดังที่อาจารย์ปรีชา ไข่แก้ว ได้ลงมือทำเสมอมา

ติดตามความเคลื่อนไหว และเป็นกำลังใจคนทำความดี อาจารย์ปรีชา ไข่แก้ว ได้ที่ เฟสบุ๊ค : Preecha Khaikeaw

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: