สุเมธ องอาจ กำกับภาพยนตร์ครั้งแรก “แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์” พร้อม ศักดิ์ชัย ศรีบูญนาค(หน่อย)  ควบคุมการผลิต

#หยาดน้ำเพื่อชีวิต My King My strength สุเมธ นักร้อง/นัอ่านเพิ่มเติม “สุเมธ องอาจ กำกับภาพยนตร์ครั้งแรก “แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์” พร้อม ศักดิ์ชัย ศรีบูญนาค(หน่อย)  ควบคุมการผลิต”