ทีเส็บ จัด GTEC Digital China Workshop @ ระยองเจาะลึกตลาดจีน ขยายโอกาสทางธุรกิจทั้งในไทยและจีน

จากผลกระทบของสถานการณ์ COVID ที่ส่งผลต่อผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการท่องเที่ยวและไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ จึงมีแผนร่วมกับภาคเอกชนในจังหวัดที่เป็นจังหวัดยอดนิยมของชาวจีน จัดกิจกรรม GTEC Workshop สัญจร เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ ในการพัฒนาและแนะนำช่องทางทางการตลาดให้แก่สินค้าและบริการในพื้นที่ชุมชน รวมถึงเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางการจำหน่ายสินค้าจากชุมชนเข้ากับ Platform E-commerce ของจีน โดยการลงพื้นที่ในจังหวัดระยอง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในจังหวัดยอดนิยมของชาวจีน

คุณสุวัชชัย นิมมานเทวินทร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ ภาคกลางและภาคตะวันออก กล่าวว่า “โครงการ GTEC DIGITAL CHINA WORKSHOP ถือเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนของการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ SME ของภูมิภาค ASEAN โดยการใช้กลไกลไมซ์เป็นเครื่องมือ โดยทีเส็บจะดำเนินการวางแผนเพื่อทำการโปรโมทชุมชนที่มีความพร้อมในการรองรับนักเดินทางไมซ์ชาวจีน เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ถึง New Destination ใหม่ให้แก่ชาวจีน รวมถึงสร้างความประทับใจใหม่ ในการเดินทางลงพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน ภายหลังการเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักเดินทางจีนในอนาคตต่อไป”

คุณสุวรรณา โดตี้ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง กล่าวเสริมว่า “GTEC Digital China Workshop มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา Service MICE สำหรับเตรียมรองรับพฤติกรรมนักเดินทางจากจีนในอนาคต และยังเป็นช่องทางในการจำหน่าย Product MICE ในพื้นที่ ไปยังลูกค้าจีนผ่าน Platform Online จีนอีกด้วย ผู้ประกอบการและชุมชนจะได้รับการอบรมให้ความรู้ถึงพฤติกรรมการให้บริการด้านการท่องเที่ยวและไมซ์แก่ชาวจีน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ชุมชนในการเตรียมรองรับนักเดินทางจีนในอนาคต”

สำหรับงาน GTEC Digital China Workshop จัดอบรมเป็นเวลาสองวัน ตั้งแต่วันที่ 21-22 เมษายน 2565 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์ จ.ระยอง ภายในงานมีการเสวนาและอบรมในหัวข้อต่าง ๆ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็น

“เจาะลึกพฤติกรรมการใช้บริการและทำกิจกรรมของนักท่องเที่ยวและนักเดินทางไมซ์ชาวจีน โดย คุณสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โรงแรมในเครือเดอะซายน์ พัทยา,

“จัดงานไมซ์อย่างไรให้ประทับใจลูกค้าชาวจีน” โดย คุณวรากร วัน CEO บริษัท Sun Series Group Co., Ltd. (Sun Series),

“ช่องทางการโปรโมท และการขายไปยังตลาดจีน” โดย คุณอิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท Level Up Holding Co., Ltd และ

Business Model Canvas Workshop โดย คุณพีระวัฒน์ อุรพีพัฒนพงศ์ Managing Director บริษัท กรีตา โซลูชั่นส์จำกัด และมี

Dinner Talk หัวข้อ “พฤติกรรมเลือกทานอาหารและเครื่องดื่มของนักท่องเที่ยวและนักเดินทางไมซ์ชาวจีน” และร่วมรับประทานอาหารแบบ Chef’s Table โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าร่วมงานด้วย อีกทั้งได้รับเกียรติจาก คุณรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้แทนสำนักส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการภาคตะวันออก และ คุณสุพจน์ ต่ออาจหาญ ปลัดจังหวัดระยอง ร่วมมอบประกาศนียบัตร

ป้าหมายของ GTEC คือ การเป็นศูนย์กลางการประชุมสัมมนาและจับคู่ทางการค้าของสินค้าและบริการ SME ของภูมิภาค ASEAN โดยการใช้กลไกลไมซ์เป็นเครื่องมือให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการสินค้าและบริการจากชุมชนทั่ว ASEAN ภายใต้ Concept ระเบียงเศรษฐกิจดิจิทัล โดยทีเส็บจะมีบทบาทในการเป็นผู้ร่วมสร้างโอกาสทางธุรกิจหรือ Co-creator of business opportunities ผ่านการจัดงานไมซ์ และโครงการ GTEC ถือเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนอีกงานหนึ่ง สามารถติดตามข่าวสารจาก GTEC ได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/GTECpage

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: