“ศาลาเฉลิมกรุง” โหมโรงจัดกิจกรรม “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงร่วมจัดกิจกรรมฉลอง 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เชิญชวนเที่ยวยลชมงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ไปกับโซนย้อนวันวาน ชมมหรสพสมโภช ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ชุดศิลป์ไทย ระหว่างวันพุธที่ 20 – วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 จัดการแสดง วันละ 4 รอบ ได้แก่ รอบ 13.00 น. รอบ 14.30 น. รอบ 16.00 น. และ รอบ 17.30 น. เปิดให้ประชาชนคนไทยเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในโอกาสพิเศษ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรี และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย

การแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุด “ศิลป์ไทย” เป็นการแสดงชุดพิเศษที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรม 5 ยุคสมัยก่อนที่จะมาเป็นประเทศไทยในปัจจุบัน ผ่านท่ารำ ทำนองเพลงและเครื่องแต่งกายที่วิจิตรงดงามตระการตา ด้วยการแสดงชุด “ระบำโบราณคดี” ได้แก่ ระบำทวารวดี ระบำ ศรีวิชัย ระบำลพบุรี ระบำเชียงแสน และระบำสุโขทัย

ต่อด้วยการแสดงชุด “ระบำสี่ภาค” เป็นการแสดงพื้นบ้านที่ผสมผสานรูปแบบการแสดงสมัยใหม่ เพื่อแสดงให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมอันงดงามในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ “ภาคอีสาน” ฟ้อนภูไท และผีตาโขน ในประเพณีบุญบั้งไฟ “ภาคเหนือ” ฟ้อนผางในประเพณียี่เป็ง(ลอยกระทง) “ภาคใต้” ระบำร่อนแร่ และหนังตะลุงในวิถีชีวิตของชาวภาคใต้ และ “ภาคกลาง” เถิดเทิงกลองยาวในประเพณีสงกรานต์ ปิดท้ายด้วยการแสดงโขนชุด “หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา” ถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตา กำกับการแสดงโดย รศ.ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ (ศิลปินแห่งชาติ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: