พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานน้ำสรง เพื่อเชิญไปสรงพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานน้ำสรง เพื่อเชิญไปสรงพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ในงานสืบสานบุญประเพณีปิดทอง-สรงน้ำ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ร่วมบุญผะเหวด และฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๑๖ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระเทพวิสุทธิโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต พระครูสารกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย พระสงฆ์ภายในพระอาราม รวม ๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา

โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ประกอบพิธีสรงน้ำพระราชทานเป็นปฐมฤกษ์ และเปลี่ยนผ้าสไบทิพย์ ซึ่งมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ พระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองจ.อุบลราชธานี

กราบอธิษฐานสาธุการและอนุโมทนาในมหาบุญ มหากุศลเพื่ออานิสงค์ส่งเสริมหนุนนำให้ความเจริญ มีความก้าวหน้า และมีความสง่างามในชีวิตสืบไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: