ชมรมปาฐกถาและโต้วาที มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดฝึกอบรมศิลปะการพูดในที่ชุมนุมชน ขั้นพื้นฐาน

ชมรมปาฐกถาและโต้วาที มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดฝึกอบรมศิลปะการพูดในที่ชุมนุมชน ขั้นพื้นฐาน 5 วันเต็ม สำหรับนักศึกษาและบุคคลผู้สนใจทั่วไป หลักสูตรอัดแน่นไปด้วยพื้นฐานการพูด ศิลปะการพูด การวิเคราะห์ผู้ฟัง และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้านการพูด เรียนรู้5วันเต็มกับวิทยากรมืออาชีพ เป็นการบรรยาย 30 เปอร์เซ็นต์ ฝึกปฏิบัติ 70เปอร์เซ็นต์ เรียนจบรับวุฒิบัตรจากชมรมฯ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ เป็นนักพูดมืออาชีพได้แน่นอน


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: