นายกตู่ เปิด โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมเชื่อมต่อ EEC

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) ผ่านระบบออนไลน์ จากตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธาน และคณะกรรมการ กนอ. นายวีริศ อัมระปาล ผวก. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าร่วม

สำหรับโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1)  ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีวัตถุประสงค์รองรับการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติและวัตถุดิบเหลวสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ตลอดจนรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี บนพื้นที่ 1,000 ไร่

โดย กนอ. ได้ลงนามสัญญาร่วมลงทุนโครงการฯกับบริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด เพื่อพัฒนาโครงการช่วงที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะพัฒนาโครงการแล้วเสร็จในปี 2567 และเปิดดำเนินการได้ในปี 2569

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: