ณัฐนรี ศรีอภิรัฐ(น้องปริ้นเตอร์) รับ “รางวัลเยาวชนดีเด่น 2565″ จากกระทรวงศึกษาธิการ

ความภาคภูมิใจของพ่อแม่ คือการได้เห็นลูกประสบความสำเร็จ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนของสังคม ดังเช่น ณัฐนรี ศรีอภิรัฐ หรือ น้องปริ้นเตอร์ นักศึกษา ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ที่ล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้ ได้รับรางวัล “รางวัลเยาวชนดีเด่น 2565″ จากกระทรวงศึกษาธิการ

โดยเข้าร่วมรับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น – ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ (ส่วนกลาง) จำนวน ๑๙๕ คน  ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยการคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนดีเด่น และผู้แทนเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เด็ก ๆ ที่ทำความดี มีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคมและผู้อื่น ไปจนถึงเด็ก ๆ ที่มีความสามารถในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและดนตรี ทักษะฝีมือวิชาชีพ กีฬาและนันทนาการ รวมถึงด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม

ในโอกาสนี้ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน, นายจีรเดช ทันตเสถียรวงศ์ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รักษาการแทน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี กับ น้องปริ้นเตอร์- ณัฐนรี ศรีอภิรัฐ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: