“วิโรจน์” ลาออกจากพรรคก้าวไกล โดดลงสนามเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพฯ

              นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร” สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล แถลงข่าวลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเตรียมตัวลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ได้แถลงข่าวแถลงข่าวลาออก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา

              พร้อมกันนี้นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต่อ นางสราพร เจนนุวัตร ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้รายละเอียดในหนังสือลาออก นายวิโรจน์ มีความประสงค์ที่จะลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: