“จุฬาลักษณ์ พร้อม สส.พรรคก้าวไกล” นำประชาชาชนผู้เดือดร้อนยื่นหนังสือแก่ประธาน คณะ กมธ.การพัฒนาการเมือง

              “น.ส.จุฬาลักษณ์ รุ่งเรืองมงคล” ตัวแทนพรรคก้าวไกล เขตหนองจอก พร้อมสมาชิกพรรคและชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อนเข้ายื่นหนังสือกับทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ จุดรับยื่นหนังสือ ชั้น 1 (โซนกลาง) อาคารรัฐสภา โดยมีนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ประธาน คณะ กมธ.การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน รับยื่นหนังสือ “ขอให้ติดตามการขอใช้พื้นที่แปลงว่างเปล่าของการเคหะแห่งชาติ สาขาฉลองกรุง” สืบเนื่องจาก เมื่อปี 2538 การเคหะแห่งชาติ ได้แจ้งให้ชุมชนสลัมจากสถานที่ต่าง ๆ อาทิ ชุมชนสลัมคลองเตย, ชุมชนสลัมช่องนนทรี, ชุมชนสลัมลาดพร้าว และชุมชนสลัมอ่อนนุช เข้ามาพักอาศัยในการเคหะแห่งชาติ สาขาฉลองกรุง โดยแจ้งว่าการเคหะแห่งชาติสาขาฉลองกรุงเป็นชุมชนเมืองที่ไม่แออัดเหมือนชุมชนสลัม และจะมีสิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ แต่จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีสิ่งที่การเคหะแห่งชาติแจ้งว่าจะมี

              ซึ่งทางชุมชนมีคณะกรรมการที่ถูกต้องตามกฎระเบียบของกรุงเทพมหานครแล้ว และผ่านการเลือกตั้งมาแล้ว 2 ปี ก็ยังไม่มีแม้แต่ที่ทำการและสถานที่ของชุมชน อาทิ สนามเด็กเล่น สถานที่ให้ผู้สูงอายุพักผ่อน และอื่น ๆ รวมทั้งได้เคยขอใช้สถานที่ไปแล้ว และการเคหะแห่งชาติสาขาฉลองกรุงแจ้งว่าไม่สามารถประชุมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอให้คณะ กมธ. ติดตามการขอใช้พื้นที่ดังกล่าวด้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: