สำนักงานเกษตรฯ จ.ลพบุรี  นำคณะสมาชิกตลาดเกษตร ผู้ประกอบการร้านอาหาร ไปสัมมนา ดูงาน ที่ จ.เพชรบุรี  

           เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จัดสัมมนาและศึกษาดูงานให้กับสมาชิกตลาดเกษตรกรและผู้ประกอบการร้านอาหาร Q Restaurant หลักสูตร “ส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพ” ณ สวนเพชร เกาะอินทรีย์วิถีไทย ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

โดยมี นางสาวศรีประไพ พูลทรัพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการสัมมนาฯ และนายธนวัฒน์ สาระสิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัย ไร้สารพิษ ได้มาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป และยกระดับการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตรให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและนอกจังหวัดลพบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: