ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมอบรางวัล “ผู้ปิดทองหลังพระ”  พล.ต.อ.สุวัฒน์ ผบ.ตร. รับแทนตำรวจทั่วประเทศ ดร.นฤมล ปลื้มสุดๆ เป็นผู้ให้ไม่หวังสิ่งตอบแทน  สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ส่งเสริมคนทำดี

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธานพิธีมอบรางวัล “ผู้ปิดทองหลังพระ” ประจำปี 2564 จัดโดย สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย

โดยมีนายศิโรจน์ มิ่งขวัญ นายกสมาคมฯ และนายสุทิน บัวตูม ประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ ในฐานะประธานจัดงาน โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลทุกวิชาชีพ ผู้ทำคุณประโยชน์ที่ทำคุณงามความดีให้แก่สังคม และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์จากทั่วประเทศ พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ

บุคคลสำคัญผู้เข้ารับรางวัล อาทิ 1.พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.), 2.ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ประธานกรรมการ L.S.Jewelry, 3.นายสุระ แสนคำ (เขาทราย แกแลคซี), 4.นายวีระศักดิ์เล็ก วงศ์ประเสริฐ, 5.คุณหทัยทิพย์ สีสังข์, 6.ส.ต.สมิง บุญทด (ครูเสือ), 7.นายกฤษณะ นุชสุวรรณ, 8.ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง, 9.พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์, 10.นายวีระพงษ์ กังวานนวกุล, 11.พญ.นลินี ไพบูลย์, 12.ดร.ปัญจรัตน์ มังกรกนก, 13.คุณบุญพร  บริบูรณ์ส่งศิลป์, 14.นายธนเดช เขียวแก่, 15.อาจารย์ราเชนทร์ สิงห์มนัส, 16.นายวันกล้า ขวัญแก้ว, 17.นายสรายุทธ หวังสาสุข, 18.นายวิทยา สกลเจริญเวช, 19.นายวิรุฬ รัตนปริคณน์, 20.พอ.ดร.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา, 21.คุณลลิสา จงบารมี, 22.ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี, 23.นายจักรพงศ์ สว่างกุล, 24.กลุ่มเราต้องรอด คุณไดอาน่า จงจินตนาการ-คุณสุฐิตา ปัญญายงค์-คุณนงผณี มหาดไทย, 25.ดร.สัญห์จุฑา วิชชาวุธ, 26.คุณเทวัญ ติวารี, 27.คุณนันทชา สินพัฒนสกุล, 28.คุณเรืองศักดิ์ แสงเพ็ญพราว, 29.ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ

โดยมี ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน)-สน.ชนะสงคราม และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.บก.น.1-กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ (191) เข้าร่วมงาน

พล.ต.อ.สุวัฒน์ ผบ.ตร. กล่าวว่า ขอมอบรางวัลนี้ ให้ตำรวจทั่วประเทศ ที่ทำงานปิดทองหลังพระ ตนมารับรางวัลในฐานะตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ข้าราชการตำรวจ ทำงานโดยไม่ได้หวังรางวัลอะไรเลย เพียงทำหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพื่อพี่น้องประชาชน จึงอยากเป็นกำลังใจให้ตำรวจที่ยังทำความดีอยู่ตลอดเวลา

นายวิชา กล่าวว่า รางวัลนี้คือการแสดงถึงคุณงามความดีที่ได้กระทำไว้ ทำความดีแต่ไม่ได้รับการยกย่อง ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครเห็นคุณค่า บุคคลที่ทำความดีมีอีกมากมายในสังคมไทยที่ทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนอะไรเลย ทำความดีโดยไม่เปิดเผย จึงมีรางวัลนี้ขึ้นมาให้ยึดมั่น เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ทำความดี เพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

คณะกรรมการคัดสรรร่วมพิจารณาคัดเลือก เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ อดีตผู้พิพากษา อดีตอัยการ อดีตข้าราชการตำรวจ หัวหน้าข่าว และนักข่าวจากองค์กรชั้นนำ โดยขอมอบรางวัลนี้ให้กับผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ผู้ทำคุณงามความดี เสียสละ ทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำเพื่อผู้อื่นมาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องยาวนาน

สมชาย/อ๊อด…รายงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: