เบโด้ เชิญร่วมงาน “ชุมชนไม้มีค่า – ป่าครอบครัว สู่คุณค่าชุมชนแห่งความสุขอย่างยั่งยืน (Home Forest to Community Values)” ผ่านช่องทางออนไลน์

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ เบโด้ (BEDO) เปิดเผยว่าเบโด้จะจัดงาน
ชุมชนไม้มีค่า – ป่าครอบครัว สู่คุณค่าชุมชน” (Home Forest to Community Values)” ในปีนี้ โดยจะจัดผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพื่อนำเสนอเรื่องราวของวิถีชีวิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเครือข่าย “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว” รวมทั้งสินค้าจากป่าครอบครัวที่สร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน การบริการที่พัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความสุขแบบยั่งยืนในชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเสริมการเรียนรู้และต่อยอดขยายผลการดำเนินงานพื้นที่สีเขียวภาคประชาชนในวงกว้าง ในขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและนอกเครือข่าย “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว” ให้เกิดความเข้มแข็งเป็นต้นแบบการดำเนินงานต่อไป

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การนำชมวิถีชีวิตและความสุขแบบยั่งยืนจากชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ที่แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) รวมถึงการสร้างความสุขจากธรรมชาติของคนในชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว


การ Live นำเสนอเรื่องราวในรูปแบบของพื้นฐานปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์หรือการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ได้จากชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัวจากชุมชนในทุกภาคของประเทศกว่า 50 ชุมชน โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถสามารถสั่งซื้อสินค้าในราคาพิเศษ จากชุมชนโดยตรงในวันจัดงาน Live ผ่าน Facebook BEDO Thailand


งาน “ชุมชนไม้มีค่า – ป่าครอบครัว สู่คุณค่าชุมชน (Home Forest to Community Values)”จะจัดขึ้นใน วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-16.00 น. ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ที่ Facebook Live : BEDO Thailand และ http://www.homeforest.site

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: