อ.ส.ค.ถ่ายทอดแผนแม่บทด้านการตลาดและลูกค้าปี

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค.มอบหมายให้ ฝ่ายการตลาดและการขาย ดำเนินการจัดอบรมและถ่ายทอดแผนแม่บทด้านการตลาดและลูกค้า ปี 2560-2565 (สำหรับปี 2565)  เพื่อประเมินความพึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้า คู่ค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ โดยได้รับเกียรติจากนายวิศิษฏ์ แสงคล้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เข้าร่วมรับฟังการอบรม พร้อมผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกสำนักงานภาคร่วมการอบรมในครั้งนี้  ผ่านระบบ Zoom Meeting  เมื่อเร็วๆนี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: