อ.ส.ค.จับรางวัลใหญ่  

นายสุชาติ    จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค) กล่าวว่า   เป็นประธานจัดรางวัลใหญ่ ครั้งที่ 12    ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการขายจากกล่องนมไทย-เดนมาร์คยูเอชที  “ดื่มปั๊ปลุ้นรับโชค กับนมไทย-เดนมาร์คยูเอชที” ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้ากับกิจกรรมของนมไทย-เดนมาร์ค  เพื่อตอบแทนลูกค้า และสร้างความจงรักภักดีแก่ลูกค้า (Customer Loyalty)  ที่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อ.ส.ค. เป็นอย่างดี  เมื่อเร็วนี้ 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: