คณะกรรมการสรรหาเฟ้นมืออาชีพนั่งแท่นผอ.อ.ส.ค.คนใหม่

        นายวิศิษฐ์   ศรีสุวรรณ์   ประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  กล่าวว่า     หลังจากได้ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ตั้งแต่วันที่ 9 – 31 สิงหาคม 2564 ไปนั้นปรากฏว่ายังไม่มีผู้ใดที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาครบถ้วนในการเข้ามาบริหารจัดการและพัฒนาส่งเสริมกิจการโคนมของ อ.ส.ค.ผู้นำอุตสาหกรรมนมของประเทศ   ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาจึงได้ออกประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผอ.อ.ส.ค.คนใหม่ออกไปโดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 2-30 กันยายน 2564   เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สมัครในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยผู้สมัครสามารถเดินทางมาส่งเอกสารด้วยตนเองในเขตพื้นที่สีแดงเข้ม (กรุงเทพฯ) และเพื่อเป็นการเพิ่มประโยชน์ต่อ อ.ส.ค.ในการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ส.ค.จึงให้ขยายเวลารับสมัครต่อไปอีก โดยกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่ได้ประกาศไปแล้ว

             สำหรับ  อ.ส.ค.ถือเป็นหน่วยงานสำคัญของรัฐบาลที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมกิจการโคนมของประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริม สืบสาน รักษา ต่อยอดอาชีพพระราชทานให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนเป็นที่พึ่งของกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศโดยเฉพาะในปัจจุบันอุตสาหกรรมนมมีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงจำเป็นที่จะต้องพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและเป็นมืออาชีพในการเป็นผู้นำในการบริหารงานอ.ส.ค.และอุตสาหกรรมนมของประเทศให้มีความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: