คณะกรรมการสรรหาเฟ้นมืออาชีพนั่งแท่นผอ.อ.ส.ค.คนใหม่

        นายวิศิษฐ์&nอ่านเพิ่มเติม “คณะกรรมการสรรหาเฟ้นมืออาชีพนั่งแท่นผอ.อ.ส.ค.คนใหม่”

นมไทย- เดนมาร์คคว้า Thailand’s Most  Admired Brand 2021

             นายสุชาติ   จริยาเลิศศักดิ์  อดีตรองผู้อำนอ่านเพิ่มเติม “นมไทย- เดนมาร์คคว้า Thailand’s Most  Admired Brand 2021”

อ.ส.ค.ถ่ายทอดแผนแม่บทด้านการตลาดและลูกค้าปี

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนอ่านเพิ่มเติม “อ.ส.ค.ถ่ายทอดแผนแม่บทด้านการตลาดและลูกค้าปี”

อ.ส.ค.จับรางวัลใหญ่  

นายสุชาติ    จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อ่านเพิ่มเติม “อ.ส.ค.จับรางวัลใหญ่  “

สำนักงานกำลังพล สตช.ร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ให้โอกาสทางการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจ

สำนักงานกำลังพล สตช.ร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิอ่านเพิ่มเติม “สำนักงานกำลังพล สตช.ร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ให้โอกาสทางการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจ”