ลงนาม MOU 3 ฝ่าย ไทยเฮมพ์ เวลเนส “เลมอนฟาร์ม” และ “มูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์” จับมือวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชง

 ไทยเฮมพ์เวลเนส ผนึกกำลัง “เลมอนฟาร์ม”  และ “มูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์”  เดินหน้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชงเชิงพาณิชย์ สร้างนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูง เสริมเศรษฐกิจด้านเกษตรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ณ ห้องประชุมประดู่แดง 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บริษัทไทย เฮมพ์ เวลเนส จำกัด โดยนายแพทย์เกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา ประธานบริษัท มูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์ โดย นายดิเรก ตนพะยอม ประธานมูลนิธิฯ  และ บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด (เลมอนฟาร์ม) โดย นางสุวรรณา หลั่งน้ำสังข์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย ดร.เสฐียรพงษ์  แก้วสด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย เฮมพ์ เวลเนส จำกัด พลเอกสุทัศน์ จารุมณี ประธานที่ปรึกษามูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์  รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ รองประธานมูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชงเพื่อผลักดันสู่การพาณิชย์ต่อไป โดยมีนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ บุญแรง ประธานหลักสูตรปริญญาโท สาขานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยาน

กัญชง เป็นพืชที่ใช้ประโยชน์ได้จากทุกส่วน ตั้งแต่ราก ลำต้น ใบ จนถึงดอกและเมล็ด สร้างมูลค่าได้สูงในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชสำอาง เวชภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการปศุสัตว์ จึงเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะมีพืชสร้างเศรษฐกิจชนิดใหม่อาจเรียกได้ว่า “พืชเศรษฐกิจนิมิตใหม่” หลังจากที่รัฐบาลได้ตรากฎหมายอนุญาตให้ปลูกและแปรรูปกัญชงในระดับอุตสาหกรรม โดย บริษัทไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด ทำการส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ปลูกกัญชงได้ รวมพื้นที่ประมาณ 1,600 ไร่ ในจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นวัตถุดิบในการสกัดสารพฤกษเคมีกลุ่มแคนนาบินอยด์ เช่น CBD, CBC, CBG, CBN และสารกลุ่มเทอร์ปีน (Terpenes) ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งคนและสัตว์ โดยผลิตภัณฑ์กัญชงในตลาดโลกมีมูลค่าประมาณ 800,000 ล้านบาทต่อปี

บริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด มูลนิธิฯ และเลมอนฟาร์ม จึงมุ่งมั่นทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชง เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างมั่นคง อีกทั้งยังมุ่งเน้นการช่วยแก้ปัญหาด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์โดย บริษัท ไทยเฮมพ์ เวลเนส จำกัด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: