คลาวด์เซค เอเซีย เซ็นเอ็มโอยู ม. เทคโนโลยีมหานคร เร่งพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ป้อนตลาด

นายกฤษณยศ บูรณะสัมฤทธิ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คลาวด์เซค เอเซีย จำกัด (Cloudsec Asia) และ       รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ (ขวา) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย โครงการส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านไซเบอร์ ในระดับที่ ประสบความสำเร็จและสามารถใช้งานได้จริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสพัฒนาบุคลากรร่วมกันในสามภาคส่วน ได้แก่ ฝ่ายนักศึกษา ฝ่ายสถาบันการศึกษา และฝ่ายบริษัทฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงในการทำงาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการกับองค์กรชั้นนำ โดยมี  ผศ. ดร. ภานวีย์ โภไคยอุดม, ผศ. ดร. วรพล   ลีลาเกียรติสกุล, นายทิมโมตี้ จูตระกูล ก๊อสลิ่งค์ และนายเอกชัย อรุณสกุล มาร่วมเป็นสักขีพยานไปเมื่อเร็วนี้ๆ  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: