คณะนักศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 บริจาคเครื่องจ่ายออกซิเจนโรงพยาบาลสมุทรปราการ

              คณะนักศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ บริจาคเครื่องจ่ายออกซิเจน High flow จำนวน 3 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยมี นฤมล ล้อมทอง รองประธานนักศึกษา วปอ.60 เป็นผู้แทนมอบเครื่องจ่ายออกซิเจน พร้อมด้วย บรรณสาร จันทร์สมศักดิ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร และ ผศ.ดร.รัชนี กุลยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ร่วมในการส่งมอบนวัตกรรม KMITL High Flow เพื่อเป็นประโยชน์แก่โรงพยาบาลต่อไป โดยมี วาสนา ธนเศรษฐ พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้างานห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

              เครื่องจ่ายออกซิเจน KMITL High flow ออกแบบและพัฒนาขึ้นโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  ซึ่งได้คิดค้นและพัฒนาต้นแบบ “เครื่องจ่ายออกซิเจน KMITL High Flow” เป็นเครื่องจ่ายออกซิเจนในอัตราการไหลสูงเป็นครั้งแรก ที่มาพร้อมระบบมอนิเตอร์ทางไกลระบบการแสดงผลที่สามารถปรับการตั้งค่าต่าง ๆ ผ่านแอปลิเคชัน เพื่อลดการสัมผัสระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยผ่านระบบติดตามระยะไกล เพื่อต่อลมหายใจช่วยคนไทยพ้นภัยโควิด-19

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: