วศ.อว.ปฏิบัติการ Clear&Clean ต่อเนื่องเพิ่มความปลอดภัยให้ชุมชนและวัดจันทรสโมสร”

          วันที่ 14 กันยายน 2564 ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) นำทีมเจ้าหน้าที่ วศ. พร้อมอุปกรณ์น้ำยาฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ซึ่งเคยเป็นสถานที่พักคอยผู้ป่วยโควิด ภายใต้โครงการ “อว.พารอด Clear & Clean” กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยได้ดำเนินการส่งมอบพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชน ณ วัดจันทรสโมสร เขตดุสิต กทม. ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าอาวาสและผู้แทนชุมชนเป็นอย่างดี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: