วศ. จัดอบรมและทดลองใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

        เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ วศ. เข้าร่วมอบรมและทดลองใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ตามนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) ผ่านเครือข่าย Internet ได้อย่างถูกต้อง ทั้งการสร้างหนังสือ กระบวนการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการรับ-ส่งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบสารบรรณฯ ในการสื่อสารกับบุคลากรเพื่อลดการใช้กระดาษ และสนับสนุนการลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับเกียรติจาก คุณชัชฎา สิริธนกุล  Senior Application Implementator จากบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด และทีมงาน มาเป็นวิทยากร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: