วศ. เดินหน้า Clean and Clear หนุน “โครงการ อว.พารอด” ส่งพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชน

           วันที่ 6 กันยายน 2564 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดโครงการส่งพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชน โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.อว. พร้อมคณะผู้บริหารหน่วยงาน อว. เข้าร่วมงาน ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชั้น 1 กรุงเทพฯ

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

          ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า ตามที่กระทรวง อว. เปิดตัวโครงการ “อว. พารอด” ระดม “ของดีและคนดี”กองหนุนฟันฝ่าวิกฤตโควิด ดึงจิตอาสาอาสาสมัครช่วยผู้ป่วย พร้อมส่งยาสมุนไพรและอุปกรณ์ที่จำเป็น รวมถึงส่งต่อ ‘กำลังใจ’  และความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนคนไทยให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่างต่อเนื่อง โครงการส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชนนี้ เป็นอีกโครงการหนึ่งที่กระทรวง อว. จะช่วยเหลือและสนับสนุนประชาชนในการคืนพื้นที่ปลอดภัยของชุมชน หลังจากที่ได้ใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย และอื่นๆ เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวมีความสะอาด ปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้ประชาชนได้ทำกิจกรรมและใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้นตามที่เคยปฏิบัติมา โครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการรวมพลังทุกภาคส่วนของ อว. เพื่อให้กำลังใจและสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยจะผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปได้อย่างแน่นอน

นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

           นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า วศ. ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยดำเนินการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้นที่ และให้เจ้าหน้าที่จิตอาสาของกระทรวง อว. นำไปใช้ โดยมีนักวิทยาศาสตร์ของ วศ. เป็นวิทยากรอบรมวิธีการผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการทำความสะอาดให้เป็นไปตามมาตรการของกรมอนามัย พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ในการผสม และชุด PPE ให้กับเจ้าหน้าที่จิตอาสาทั้งหมดในครั้งนี้ด้วย ซึ่งวันนี้มีหน่วยงานร่วมดำเนินการทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ,สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ,สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.) ,องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) ,สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ,สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) ,สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.), สถาบันการศึกษา และกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งจะลงพื้นที่รวมทั้งสิ้น 36 จุด โดยมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาเข้าร่วมจำนวน 30 ทีมในการส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: