มอบถุงยังชีพจากใจนมไทย-เดนมาร์คพี่น้องสื่อมวลชน

              นายสุชาติ   จริยาเลิศศักดิ์   รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) อ.ส.ค.เป็นประธานมอบ “ถุงยังชีพจากใจนมไทย-เดนมาร์ค”ให้กับสื่อมวลชนเพื่อเป็นการแสดงความห่วงใยพี่น้องสื่อมวลขนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก4 ซึ่งภายในถุงประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที ไทย-เดนมาร์ค  ข้าวสารพันธุ์พื้นเมืองสระบุรี ที่ปลูกที่ฟาร์มท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. และเครื่องอุปโภค ณ  บริเวณโถงชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพ ฯ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: