บจ.ไทยเฮมพ์เวลเนส – ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เซ็น MOU สนับสนุนวิจัยหลักสูตรปริญญาโทกัญชง

บจก. ไทยเฮมพ์เวลเนส และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาวิจัยและสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับกัญชง รวมถึงวิจัยการทดสอบสายพันธุ์

โดย นพ.เกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด และ พญ.พิพิธพร หลิวจันทร์พัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี มณีโกศล ตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นตัวแทนเซนต์ข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมลงนามเซ็นต์ MOU เพื่อร่วมพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์กัญชง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำวิจัยสารพฤกษเคมี  ใน 3 ด้าน

1.ความร่วมมือในการวิจัย และงานโครงการที่ดำเนินการศึกษานำร่องไปแล้ว คือ การทดสอบสายพันธุ์กัญชง ให้เป็นประโยชน์สูงสุด

2. ความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับกัญชง ระยะสั้น กับการออกประกาศนียบัตรบัณฑิต

3. เพื่อสนับสนุนงานวิจัยให้แก่ นักศึกษาปริญญาโท สาขานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตรและอาหาร เพื่อพัฒนาและสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ ทดสอบสารพฤกษเคมีจากกัญชง ในรูปของการนำไปใช้ประโยชน์ ที่มีมาตรฐานและเกิดความปลอดภัย

โดยมี ดร.เพิ่มศักดิ์ สุภาพร เหมมินทร์  บิดากัญชา-กัญชง ของประเทศไทย และ ดร.สุพจน์ บุญแรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะ เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นพยาน

งานนี้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: