ทำบุญครบรอบ 88 ปี “โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง” พร้อมมอบเงินช่วยเหลือศิลปินอาวุโส

              ฤกษ์งามยามดี “นฤมล ล้อมทอง” กรรมการผู้จัดการ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง จัดพิธีสงฆ์และพิธีบวงสรวง เนื่องในวันครบรอบ 88 ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง และครบรอบ 16 ปี การก่อตั้งมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง งานจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีนี้จึงจัดพิธีเป็นการภายใน เพื่อเป็นการสืบสานธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดมาถึง 88 ปี โดยมีการแสดงรำบวงสรวง “ชุดรามาวตารประทานพร” โดยนักแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง ซึ่งเป็นการนำตัวละครเอกของโขน พระรามและนางสีดา มาร่วมรำบวงสรวงอวยพรให้โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง คณะกรรมการและผู้ร่วมพิธี ให้มีแต่ความเจริญรุ่งโรจน์เป็นสวัสดิมงคลสืบไป

              ซึ่งในวันเดียวกันนั้น เศรษฐา ศิริฉายา (ศิลปินแห่งชาติ) ประธานมูลนิธิสวัสดิการนักแสดง มอบทุนช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลนักแสดงอาวุโส “มูลนิธิสวัสดิการนักแสดง” ให้แก่ สุรพล โทณะวณิก (ศิลปินแห่งชาติ), มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา (ศิลปินแห่งชาติ), อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, น้ำเงิน บุญหนัก, นภาพร หงสกุล, กานดา นามแย้มแป้น, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลต่อไป

              และปิดท้ายด้วยมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง โดย นฤมล ล้อมทอง กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย ผศ.กฤษณา  ภักดีเทวา ผู้กำกับการแสดงและผู้รับบทบาท ‘กามนี’ ปี 2495 ได้ร่วมกันส่งมอบเทปบันทึกการแสดงละครเรื่อง “ราชาธิราช” ตอนสมิงพระรามอาสา ให้แก่ศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมี ผศ.พหลยุทธ กนิษฐบุตร รองอธิการบดีฯ ซึ่งเป็นผู้รับบทแสดงเป็นพระเจ้ากรุงจีน และปณต ปานสมุทร์ ผู้แสดงเป็นกามนี ร่วมรับมอบด้วย

พิธีส่งมอบ DVD เรื่อง “ราชาธิราช” ตอนสมิงพระรามอาสา ให้แก่ ศูนย์รักษ์ศิลป์
เศรษฐา มอบเงินช่วยเหลือแก่สุรพล โทณะวณิก(
เศรษฐา มอบเงินช่วยเหลือฯ แก่ กานดา นามแย้ม
เศรษฐา มอบเงินช่วยเหลือฯแก่ น้ำเงิน บุญหนัก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: