สมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน (ประเทศไทย) และมูลนิธิช่างภาพสื่อมวลชน มอบทุนการศึกษาเพื่อน้อง

     สมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน (ประอ่านเพิ่มเติม “สมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน (ประเทศไทย) และมูลนิธิช่างภาพสื่อมวลชน มอบทุนการศึกษาเพื่อน้อง”