คณะอนุกรรมการจัดนิทรรศการ “สิริศิลปิน” และโครงการการแสดงผลงานของศิลปินไทยและนานาชาติ ประชุมติดตามความคืบหน้า เตรียมการจัดงานเทิดพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

11 มิถุนายน 2564 : ที่หอศิลป์พิมานทิพย์ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดนิทรรศการ “สิริศิลปิน” และโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 โดยมี ผู้แทนจากหอศิลป์พิมานทิพย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์   และผู้แทนจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการจัดงานนิทรรศการ “สิริศิลปิน และโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 จากเดือนกรกฎาคม ไปจนปลายปีพุทธศักราช 2564

    ในการจัดงานครั้งนี้ ได้จัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ “สิริศิลปิน” และ สัญลักษณ์ “สิริศิลปิน” ซึ่ง นายปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ เป็นผู้ออกแบบ ได้รับพระราชทานพระวินิจฉัยจาก สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แล้ว นอกจากนั้น ยังได้พระราชทานตราสัญลักษณ์ สำหรับโครงการดังกล่าวที่สื่อความหมายถึง พระอัจฉริยะภาพของพระองค์ในการบูรณาการศาสตร์ และศิลป์ ทั้งสองแขนงให้เกื้อกูลกัน จนเป็นผลงานที่ประจักษ์

    การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” และงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ (International Thailand Biennale, Korat 2021) ซึ่งจะจัดขึ้น ในปลายปี 2564 จะจัดขึ้นในพื้นที่ 3 แห่ง ในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่อำเภอเมืองนครราชสีมา  อำเภอปากช่อง ณ หอศิลป์พิมานทิพย์  และ อำเภอพิมาย

    ภายในงาน จะอัญเชิญภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาจัดแสดง พร้อมทั้งเชิญผลงานศิลปะของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตยราชนารี รวมไปถึงการจัดแสดงผลงานของศิลปินนานาชาติที่ร่วมจัดแสดงในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 2 (International Thailand Biennale,(เบียน-นา-เล่) Korat 2021) นี้ด้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: