“เฉลิมชัย”สั่งกรมชลประทาน-กรมประมงรับมือพายุไซโคลน”ยาอาส”เต็มพิกัดพร้อมช่วยเหลือประชาชนทันที

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแลอ่านเพิ่มเติม ““เฉลิมชัย”สั่งกรมชลประทาน-กรมประมงรับมือพายุไซโคลน”ยาอาส”เต็มพิกัดพร้อมช่วยเหลือประชาชนทันที”