ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ “จัดซื้อหินกรวดเทปูพื้นลานส่วนกลาง” ณ อุทยานธรรมหลวงปู่ดูลย์ อตุโล บ้านอาโพน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

โดยร่วมสร้างบุญบารมีกับ องค์พระราชวรคุณ หลวงปู่สมศักดิ์อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ “จัดซื้อหินกรวดเทปูพื้นลานส่วนกลาง” ณ อุทยานธรรมหลวงปู่ดูลย์ อตุโล บ้านอาโพน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์”

รมว.ดีอีเอส’ลงนามแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา ‘ปรพล อดิเรกสาร’ ร่วมด้วย 1 ใน 7

         &อ่านเพิ่มเติม “รมว.ดีอีเอส’ลงนามแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา ‘ปรพล อดิเรกสาร’ ร่วมด้วย 1 ใน 7”