‘เฉลิมชัย’ เฉียบ!!! สั่งลุยสกัดโรคลัมปี สกินในโค-กระบือ ให้อยู่

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อ่านเพิ่มเติม “‘เฉลิมชัย’ เฉียบ!!! สั่งลุยสกัดโรคลัมปี สกินในโค-กระบือ ให้อยู่”

ฟินแลนด์ หนุน 4 หนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ เปิดตัว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติฟินแลนด์ เฮย์ สคูล กรุงเทพฯ แห่งแรกในประเทศไทย ภายใต้ บจก. ชิลเดรน มัสท์ เพลย์ เริ่มเปิดปีการศึกษาแรก กันยายน 64

เด็กไทยมีเฮ  พ่อแม่ยุคใหม่อยากให้ ลูกเรียนอย่างมีคอ่านเพิ่มเติม “ฟินแลนด์ หนุน 4 หนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ เปิดตัว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติฟินแลนด์ เฮย์ สคูล กรุงเทพฯ แห่งแรกในประเทศไทย ภายใต้ บจก. ชิลเดรน มัสท์ เพลย์ เริ่มเปิดปีการศึกษาแรก กันยายน 64”