ชมรมช่างภาพการเมือง ขอเลื่อนกาแข่งขันโบว์ลิ่ง

นาย ชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมือง เป็นประอ่านเพิ่มเติม “ชมรมช่างภาพการเมือง ขอเลื่อนกาแข่งขันโบว์ลิ่ง”