“โรคหืด” อัตราการสูญเสียมากกว่าโควิด – 19”

เนื่องใน “วันโรคหืดโลก : World Asthma Day 2021” ซึ่งองคอ่านเพิ่มเติม ““โรคหืด” อัตราการสูญเสียมากกว่าโควิด – 19””