ประมวลภาพบรรยากาศรดน้ำศพ “อาจารย์ เพทาย ถนอมจิตร”

ประมวลภาพบรรยากาศรดน้ำศพ​”อาจารย์​  เพทาย​ ถอ่านเพิ่มเติม “ประมวลภาพบรรยากาศรดน้ำศพ “อาจารย์ เพทาย ถนอมจิตร””