ปลดล็อกกัญชา-กัญชงไทย ไปสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลก

24 มีนาคม 2564 : กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ ได้จัดงานในหัวข้อ ปลดล็อกกัญชา-กัญชงไทย ไปสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลก” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564  ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของรัฐบาลในการส่งเสริมให้นำกัญชาและกัญชงมาใช้ทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนการสนับสนุนให้กัญชา-กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในระดับนานาชาติให้สื่อมวลชนไทยและต่างประเทศมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนากัญชา-กัญชงมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ของไทย รวมทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภาพลักษณ์ของประเทศไทยไปสู่ต่างประเทศอีกด้วย

สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ ตลอดจนเครือข่ายต่างประเทศได้เข้าร่วมฟังการเสวนาใน 2 หัวข้อ    คือ การปลดล็อกกัญชาและกัญชงไทย โดยเน้นให้เข้าใจถึงสถานะทางกฎหมายของกัญชาและกัญชงในปัจจุบัน  รวมถึงนโยบายการใช้กัญชาและกัญชงเพื่อความยั่งยืน ส่วนการเสวนาในหัวข้อที่ 2 เป็นเรื่อง ของการต่อยอด การใช้กัญชา-กัญชงไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพโลก ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมฟังได้เรียนรู้แนวทางการปลูก    การวิจัย รวมทั้งการพัฒนากัญชาและการชงเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ตลอดจนเข้าใจถึงแนวทางการนำสมุนไพรดังกล่าวไปต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด องค์การเภสัชกรรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสถาบันกัญชาทางการแพทย์ เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้

ทั้งนี้ สื่อมวลชนไทยและต่างประเทศที่เข้าร่วมงาน สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการจัดงานครั้งนี้ ไปขยายผลให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับข้อมูลที่ถูกต้องต่อไป                                                                                          

ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: