บริษัท ซีไอเอสดับเบิ้ลยู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ประเทศไทย) จะดำเนินการจัดงานวันกัญชาโลกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ในวันที่ 19-20 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ทางบริษัท ซีไอเอสดับเบิ้ลยู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ประเทศไทย) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแถลงข่าวเกี่ยวกับงานเฉลิมฉลองวันกัญชาโลกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ที่จะถูกจัดขึ้นในวันที่ 19-20 เมษายน พ.ศ 2564  ณ โรงแรม คาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท (Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit) ซึ่งทางบริษัท ซีไอเอสดับเบิ้ลยู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ประเทศไทย)นั้น  ได้จัดงานวันกัญชาโลกแห่งประเทศไทยขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องโอกาส 420 วันหลังจากที่กัญชาและกัญชงในวงการแพทย์ประเทศไทยได้รับการผลักดันให้ถูกกฎหมายในปี พ.ศ 2562 ให้เป็นกัญชงเชิงพาณิชย์เพื่อเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ในวันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

เนื่องในโอกาสนี้  จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานวันกัญชาโลกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 เพื่อเฉลิมฉลองวันแห่งประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติและประสิทธิภาพอันน่ามหัศจรรย์ของกัญชา ซึ่งไม่เพียงแค่เพื่อการผ่อนคลายเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ทางการแพทย์อีกมากมาย

โดยมีกำหนดการการจัดงานตามวันที่กำหนด ดังนี้

วันที่ 1 : วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 – 22.00 น. งานเฉลิมฉลองและเน็ตเวิร์คกิ้ง  บริเวณชั้น 8

วันที่ 2 : วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 08.00 – 18.00 น. งานสัมมนาความรู้เกี่ยวกับกัญชงและกัญชา บริเวณชั้น 9

ซึ่งทั้ง 2 วันดังกล่าวจะมีการจัดนิทรรศการแสดงสินค้าเกี่ยวกับกัญชงและกัญชาอีกด้วย

งานวันกัญชาโลกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ได้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วบนเว็บไซต์ทางการของ WCD 420 Thailand: www.wcd420thailand.com

งานวันกัญชาโลกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีการคาดการณ์ไว้สูงในปีนี้ เนื่องจากเป็นความก้าวหน้าครั้งประวัติศาสตร์สำหรับภาคกัญชาทางการแพทย์แห่งประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งงานนี้เป็นงานที่มีศักยภาพสูง  ดังที่เราได้เห็นจากการแก้ไขกฎหมายล่าสุด ที่ประเทศไทยพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องกัญชาทางการแพทย์ของโลกและเป็นศูนย์กลางกัญชาทางการแพทย์ในเอเชีย  ดังนี้ เราจึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันกัญชาโลกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564  ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้พบปะและสร้างเครือข่ายอีกทั้งยังได้เข้าชมนิทรรศการจากเจ้าของธุรกิจกัญชงและกัญชา มากถึง 50 บูธ 

ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้มีเป็นเกียรติที่มาเข้าร่วมในงานเฉลิมฉลองอุตสาหกรรมกัญชงและกัญชาในประเทศไทยพร้อมกับแสดงจุดยืนในการผลักดันให้กัญชาได้รับการยอมรับและพัฒนาอย่างก้าวหน้าในทุกภาคส่วนของประเทศไทย

โดยภายในงานแถลงข่าว มีทั้งผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้จัดนิทรรศการ จำนวน 20 ท่าน ดังนี้

1.ภก.สมนึก สุชัยธนาวนิช อดีตผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรกระทรวงสาธารณสุข

2.ภญ.ดร.ประคองศิริ บุณคง อดีตที่ปรึกษากองพัฒนายาไทยและสมุนไพรกระทรวงสาธารณสุข

3.คุณสุรชาติ ประชาพิทักษ์ นายกสมาคมนวัตกรรมสมุนไพรไทย

4.คุณเสถียรพงษ์ แก้วสด CEO บริษัท Thai Hemp Wellness Co., Ltd

5.คุณ ALEXANDER K. LINDGREN Medical Tourism consulting of Thann Global Travel      

6.ตัวแทนจาก BIO CBDEK Co., Ltd.

7. ตัวแทนจาก บริษัท ธาราเธราคอร์ปอเรชัน จำกัด

8. คุณประทีป ตั้งสหไมตรี CEO MEE SIaM

9. ตัวแทนจาก บริษัท โนเวล เนเชอรัล เทคโนโลยี จำกัด

10. ดร.พรภัทรวดี วงศ์ปันทะนัน ประธานบริษัท Newland Technology Co., Ltd. และบ้านคุณสุขคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย

11. คุณเบญจา กัลยาวินัย จาก บริษัท ขวัญชนก โปรดักชั่น จำกัด                                           

12. คุณพัชรารัตน์ ตระกูลขจรศักดิ์ Miss Tourism Thailand    

13. คุณอะราเบลล่า เกรโกรี่  Miss Tourism Thailand              

14. คุณสุภมาศ แสงสวรรค์ Miss Tourism Thailand                         

15. คุณภคินี ดวงพัตรา Miss Tourism Thailand                               

16. คุณคมสรรค์ วิจิตรวิกรม ที่ปรึกษา Medical Tourism & Wellness Tour                                           

17. คุณอมลวรรณ เรืองอรรถวัฒน์ ประธานวิสาหกิจชุมชนสุขภาพดี Medical and Wellness and Tourism

18. ตัวแทนจาก บริษัท เอส.บิวโดอิน จำกัด                                     

19. ตัวแทนจาก บริษัท ดีซีพี เวิลด์ จำกัด

20. ตัวแทนจาก บริษัท หมื่นล้าน เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

เรียนใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาวันกัญชาโลกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญ 14 ท่าน ในหัวข้อต่างๆ เช่น การอัพเดตกฎหมายและกฎระเบียบ  รูปแบบการลงทุนทางธุรกิจ และการท่องเที่ยวสำหรับกัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพ  เป็นต้น

ซึ่งงานสัมมนาของ WCD 420 Thailand 2021 ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้

• แนวทางกฎหมายใหม่สามารถสนับสนุนธุรกิจและการลงทุนด้านกัญชาและกัญชง

• การสกัดกัญชาและเทคนิคในการปรับแต่ง

• ประสิทธิผลของการลงทุนในด้านกัญชาและกัญชงสำหรับภาคธุรกิจ

• วิธีทำให้กัญชาและกัญชงมีประสิทธิผลและสร้างสรรค์

• กัญชาทางการแพทย์เป็นยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์ CBD ของไทย

• การให้บริการการท่องเที่ยวเชิงกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย

• การให้บริการทางสุขภาพครบวงจรสำหรับการลงทุนด้านกัญชา

• การพัฒนาสมุนไพรและยา

• กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและการวิเคราะห์ในประเทศไทยและการศึกษา

• การก่อตั้งด้านกัญชาและกัญชง

• วิธีขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพในด้านกัญชาและกัญชง

• การท่องเที่ยวเชิงกัญชาทางการแพทย์

• การพัฒนาศูนย์สุขภาพด้านกัญชงในประเทศไทย

• ระเบียบการขึ้นทะเบียน อย.สำหรับผลิตภัณฑ์กัญชงและกัญชา

ทางบริษัท ซีไอเอสดับเบิ้ลยู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ประเทศไทย) ยังคงให้ความสำคัญกับประโยชน์ด้านสุขภาพของกัญชาทางการแพทย์ ในเรื่องการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งและทางบริษัทฯ ยังส่งเสริมอุตสาหกรรมกัญชาการแพทย์ของประเทศไทย, การท่องเที่ยวสำหรับกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย และอุตสาหกรรมกัญชาสู่อุตสาหกรรมกัญชาโลกอีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ WCD 420 Thailandwww.wcd420thailand.com และ Facebook : WCD420Thailand หรือติดต่อ คุณชนกนันท์ ลิ้มประเสริฐ โทรศัพท์: 097-1656268

Email: wcd420thailand@gmail.com Line ID: inklinkk

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: