วันคล้ายวันสถาปนาตำรวจภูธรภาค 1 ครบรอบปีที่ 45

วันที่ 11 มี.ค.64 เวลา 07.00 น. ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาตำรวจภูธรภาค 1 ครบรอบปีที่ 45 ณ ตำรวจภูธรภาค 1 ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

โดย พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) เป็นประธานพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนาตำรวจภูธรภาค 1 ครบรอบปีที่ 45 เพื่อเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตำรวจภูธรภาค 1 และพิธีวางพวงมาลาหน้าลานเกียรติยศตำรวจกล้า ภ.1” บริเวณอนุสาวรีย์ผู้พิทักษ์รับใช้ประชาชน ตำรวจภูธรภาค 1 เพื่อแสดงการสดุดี เคารพ และไว้อาลัยแก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ ในปีนี้มีพิธีตรึงหมุดแผ่นจารึกรายชื่อข้าราชการตำรวจ และพิธีสงฆ์ และอุทิศบุญกุศลให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิต ภ.1

โดยมี พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 (ผบช.ภ.1), นางนฤมล บัวรับพร ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจ ภ.1, รองผบช.ภ.1, และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.1 รวมถึงอดีตผู้บังคับบัญชา ภ.1 อาทิ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร, พล.ต.ท.ธวัชชัย จุลสุคนธ์ และ ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ผู้ทรงคุณวุฒิ-ที่ปรึกษา กต.ตร.ภ.1-ประธาน กต.ตร.จว.นนทบุรี (ภาคประชาชน), คณะที่ปรึกษา ภ.1, คณะกต.ตร.ภ.1, ผบก.ภ.-ผกก.-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัด ภ.1 และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ

จากนั้น ณ ห้องประชุมอมรวิวัฒน์ อาคารอเนกประสงค์ ภ.1 มีพิธีเชิดชูเกียรติ มอบประกาศนียบัตร และประดับเครื่องหมาย “ปราบไพรีอริศัตรูพ่าย กิตติมศักดิ์” ให้แก่ ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ผู้ทรงคุณวุฒิ-ที่ปรึกษา กต.ตร.ภ.1-ประธาน กต.ตร.จว.นนทบุรี (ภาคประชาชน), พร้อมคณะที่ปรึกษา กต.ตร.ภ.1 ที่เป็นผู้มีคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ตำรวจภูธรภาค 1 และมอบของที่ระลึก

พล.ต.ท.อำพล กล่าวว่า ทางกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ยึดแนวทางนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นที่ตั้ง ในการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ ทั้งยาเสพติด ป้องกันเหตุ ความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สิน การสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง รับแจ้งเหตุเกี่ยวกับลักวิ่งชิงปล้น ที่จะเกิดขึ้นกับธนาคาร ร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น รวมถึงการดูแลสวัดิการข้าราชการตำรวจ ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ “ปักกลด”, โครงการ “ไล่ล่าตาสัปปะรด” และโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ” ขณะเดียวกันได้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ

ตำรวจภูธรภาค 1 เป็นหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีวิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบันมาอย่างต่อเนื่อง  โดยได้นับจากวันที่ 11 มีนาคม 2519 เป็นต้นมา ถือเป็นวันที่ตำรวจภูธรภาค 1 ได้ก่อเกิดขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2519 ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันที่เริ่มมีกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นครั้งแรก รวมเป็นระยะเวลา 45 ปี ที่เวียนมาบรรจบครบรอบในวันที่ 11 มีนาคม 2564             

ปัจจุบัน ตำรวจภูธรภาค 1 มีอาคารที่ทำการ มีลักษณะเป็นตึก 4 ชั้น โดยอาคารดังกล่าว ได้รับเกียติจาก พล.ต.อ.ประเสริฐ รุจิรวงศ์ อธิบดีกรมตำรวจ เป็นผู้วางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2515 และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2515 ใช้เป็นที่ทำการของ “กองบัญชาการตำรวจภูธร”

มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง เป็นกองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 1-4  ในปี พ.ศ.2518  เป็นกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9 ในปี พ.ศ.2539 และสุดท้ายเป็นตำรวจภูธรภาค 1-9 ในปี พ.ศ.2548 อาคารดังกล่าว ใช้เป็นอาคารกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลารวม 45 ปี

สถานที่ตั้งของตำรวจภูธรภาค 1 ตั้งอยู่เลขที่ 29/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900 รับผิดชอบพื้นที่ 9 จังหวัด คือ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี และสระบุรี

              สถานีตำรวจในความรับผิดชอบ 134  สถานี แบ่งเป็น

              – ระดับ ผู้กำกับการ เป็นหัวหน้าสถานี   จำนวน   113        สถานี

              – ระดับ สารวัตรใหญ่            เป็นหัวหน้าสถานี   จำนวน       4        สถานี

              – ระดับ สารวัตร     เป็นหัวหน้าสถานี   จำนวน     17        สถานี

มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 19,747.663 ตารางกิโลเมตร ประชากร ตามทะเบียนราษฎร์ โดยประมาณ 6,761,005 คน

ปัจจุบัน พลตำรวจโท อำพล  บัวรับพร  เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการจริง 12,603 นาย แบ่งเป็นชั้นสัญญาบัตร 3,468 นาย ชั้นประทวน 9,135  นาย

สมชาย/อ๊อด…รายงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: