การรถไฟแห่งประเทศไทย รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. เครือซีพีโดยรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน และ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ร่วมกันติดตั้ง “ฟ้าใส” หอฟอกอากาศระดับเมืองเพื่อประชาชน

เมื่อเร็วๆ นี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย นำโดยนายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล รองผู้ว่าการ กลุ่มบริหารรถไฟฟ้า การรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) ร่วมติดตั้ง “ฟ้าใส” หอฟอกอากาศระดับเมืองเพื่อประชาชน โดยมี ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ์  ผู้ช่วยบริหาร สำนักประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ  นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี ร่วมงาน 

นาย สุจิตต์ เชาว์ศิริกุล
รองผู้ว่าการ กลุ่มบริหารรถไฟฟ้า การรถไฟแห่งประเทศไทย

นาย สุจิตต์ เชาว์ศิริกุล รองผู้ว่าการ กลุ่มบริหารรถไฟฟ้า การรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า พื้นที่เขตมักกะสันเป็นจุดหนึ่งที่พบปัญหา PM 2.5  ค่อนข้างมาก  จากสภาพการจราจรที่หนาแน่น และยังเป็นจุดที่มีประชาชนเข้ามาใช้บริการทั้งรถไฟฟ้าใต้ดิน และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์  ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ที่ เครือซีพี โดยบริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด ได้นำหอฟอกอากาศระดับเมือง Fahsai 2 มาติดตั้งในพื้นที่ ซึ่งหวังว่าหอฟอกอากาศนี้จะเปรียบเสมือนปอดเพื่อคอยฟอกอากาศให้แก่ประชาชน

“ต้องขอขอบคุณบริษัท รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. และศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) ในความร่วมมือติดตั้งหอฟอกอากาศ “ฟ้าใส” ซึ่งผมเชื่อว่าจะสามารถทำหน้าที่เป็นเสมือนปอดที่คอยฟอกอากาศบริสุทธิ์ให้กับชาวเมืองที่สัญจรไปมาและที่อยู่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ได้เป็นอย่างดี”

นายธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริ
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด

ด้านนายธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ขอขอบคุณการรถไฟแห่งประเทศไทย รวมทั้ง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด  ที่ได้ให้การสนับสนุนพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน   สำหรับติดตั้งหอฟอกอากาศระดับเมือง Fahsai 2  ซึ่งเป็นนวัตกรรมของคนไทย  และศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) ซึ่งเป็นผู้ออกแบบและพัฒนาหอฟอกอากาศดังกล่าว โดยเป็นรุ่นที่ 2 ทำงานด้วยเทคโนโลยีหอฟอกอากาศอัตโนมัติแบบไฮบริด (Hybrid Air Purifier Tower) มีขนาดความสูงจากฐาน 5.10 เมตร และฐานขนาด 2.40 เมตร  ใช้พลังงานที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์มาใช้ร่วมกันกับระบบพลังงานไฟฟ้าทั่วไป 

“บริษัทมีความตั้งใจมอบหอฟอกอากาศนี้ให้เป็นของขวัญสำหรับประชาชน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายด้านความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มุ่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่ประชาชนคนไทย โดยเฉพาะท่ามกลางปัญหาวิกฤติการณ์ฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ที่ปกคลุมไปทั่วประเทศในขณะนี้ โดยเฉพาะที่กรุงเทพมหานคร และอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การเผาไหม้ของน้ำมันเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดมลภาวะ และฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ขึ้น ดังนั้นตรงถนนอโศก-ดินแดง ด้านหน้าสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ นี้ จึงเป็นจุดที่เหมาะสมในการติดตั้งหอฟอกอากาศได้ดี ประชาชนที่สัญจรไปมาจะได้ประโยชน์เนื่องจากเป็นถนนที่คนใช้สัญจรมาก”

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ในขณะที่ นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด กล่าวว่า การนำหอฟอกอากาศ “ฟ้าใส” มาติดตั้งบริเวณหน้าสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน ถือเป็นการสร้างประโยชน์และแก้ปัญหามลภาวะให้แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อประชาชนที่เข้ามาใช้รถไฟฟ้าฯ ที่มีมากกว่า 10,000 คนต่อวัน รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สัญจรไปมาในเขตอโศก-ดินแดง ซึ่งมีความแออัดและการจราจรติดขัดมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วน

รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต

รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต กล่าวว่า ฟ้าใส 2 เป็นหอฟอกอากาศระดับเมืองที่พัฒนาโดยศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ออกแบบภายใต้แนวคิดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางสุขภาวะและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และช่วยส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้ดีขึ้น ทำงานด้วยการนำพลังงานที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์มาใช้ร่วมกันกับระบบพลังงานไฟฟ้าทั่วไป เพื่อลดภาระการใช้ไฟฟ้าในเวลากลางวัน โดยออกแบบให้แผงโซลาร์เซลล์ปรับเปลี่ยนได้ตามเวลา ซึ่งเวลากลางคืนแผงจะหุบลงอัตโนมัติพร้อมกับเปิดไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้พื้นที่โดยรอบ มีระบบฟอกอากาศอัตโนมัติแบบไฮบริด (Hybrid Air Purifier Tower) ซึ่งนอกจากช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์แล้วยังได้พัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ โดยการเติมโอโซน (O3) และเพิ่มการฆ่าเชื้อของอากาศด้วยการผ่านรังสียูวีซี (UVC) ให้สามารถฆ่าเชื้อโรครวมทั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัสได้ถึง 99%   

“RISC by MQDC ตั้งใจพัฒนาหอฟอกอากาศระดับเมือง ‘ฟ้าใส 2’ หลังจากได้สร้าง ‘ฟ้าใส 1’ ในปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่พบว่า Covid -19 เริ่มระบาด จึงคิดและวิจัยต่อทันที จนเกิดเป็น ‘ฟ้าใส 2’ ที่สามารถเพิ่มการจัดการกับเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้ ซึ่งเราตั้งใจพัฒนาขึ้นมาให้ทันต่อสถานการณ์ และได้ทำการทดลองและพัฒนาประสิทธิภาพจนได้เป็นที่น่าพอใจ โดยหวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศนี้สำหรับหลาย ๆ พื้นที่ต่อไป”

ทั้งนี้การติดตั้งหอฟอกอากาศฟ้าใสนับเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของ เครือซีพีโดย บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด ที่มุ่งเน้นดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชน สอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ด้วยการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดี (Health and Well-Being) ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี (Well-Being) ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนร่วมกัน

“ฟ้าใส” หอฟอกอากาศระดับเมือง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: