ร.10 และพระราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ผ้าไตร ถวายแด่ “พระครูสารกิจโกศล (สุดใจ นิสฺโสโก) เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม” เนื่องในงานบุญ ครบ ๖ รอบ ๗๒ ปี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เชิญ ‘ผ้าไตร น้ำสรง และพุ่มดอกบัว 

ไปถวายแด่ “พระครูสารกิจโกศล (สุดใจ นิสฺโสโก) เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม” เนื่องในงานทำบุญวัฒนมงคล ครบ ๖ รอบ ๗๒ ปี

ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เชิญ ‘พานดอกบัวพระราชทาน’ ไปถวายด้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: