เจโทร จับมือ อีอีซี และบีโอไอ จัดงานเจรจาธุรกิจ Robot–Automation และ Manufacturing Digital แบบออนไลน์ เป็นครั้งแรกในไทย

              องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) มีกำหนดการจัดงานเจรจาธุรกิจ Japan-Thailand Manufacturing Collaboration Online Business Matching 2021” โดยรวมเอางานเจรจาธุรกิจในด้าน Robot – Automation และด้าน Manufacturing Digital มาจัดร่วมกัน โดยมีผู้จัดร่วมเป็นหน่วยงานของประเทศไทย อันได้แก่ สำนักงานกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมดังกล่าวซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยแลนด์ 4.0 โดยงานเจรจาธุรกิจจะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ท่านจึงไม่จำเป็นต้องเดินทางและสามารถเข้าร่วมงานจากสถานที่ที่ท่านสะดวกได้ ท่านที่มีความสนใจในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนำเทคโนโลยีออโตเมชั่นเข้าไปใช้ในสายการผลิตของท่าน ห้ามพลาดโอกาสนี้โดยเด็ดขาด

1. รายละเอียดงาน Robot – Automation

เทคโนโลยีหุ่นยนต์ออโตเมชั่น (อัตโนมัติ) นับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตในฐานะที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ใช่เพียงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น แต่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่ อาทิ รถยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน อุปกรณ์ทางการแพทย์ อีกทั้งยังคาดหวังว่าหุ่นยนต์จะสามารถสร้างวิธีการผลิตและระบบโลจิสติกส์รูปแบบใหม่ที่จะเป็นสื่อกลางระหว่างผู้คน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของทั้งในประเทศญี่ปุ่นเอง และของนานาประเทศ หลังจากที่มีวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID – 19 เกิดขึ้น งานนี้ได้รวบรวมบริษัทญี่ปุ่นซึ่งมีความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติเข้าร่วมงานในฐานะ Exhibitor เพื่อเสาะหาบริษัทไทยที่สนใจนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตน โดยมี

Exhibitor ผู้ผลิตหุ่นยนต์, System Integrator, ผู้ผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต เข้าร่วมจำนวน 17 บริษัท

เว็บไซต์โครงการ https://robot-automation.eeco.or.th/project/

              2. รายละเอียดงาน Manufacturing Digital

                             Digitalization (การปรับกระบวนการทำงานเข้าสู่ระบบดิจิทัล) ในอุตสาหกรรมการผลิตนั้นนับเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล (ธุรกิจยุค 5G) นับเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของนโยบาย Thailand 4.0 Digitalization นั้นดำเนินไปในหลากหลายสาขาในวงกว้าง ทั้งการ Visual control ของไลน์การผลิตซึ่งเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับ IoT / ICT การ Remote Monitoring (ระบบควบคุมและจัดการจากระยะไกล) ระบบการจัดการโลจิสติกส์และคลังสินค้าอัตโนมัติ การใช้เอกสารดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคหลังไวรัสโคโรนา เทคโนโลยีลดการสัมผัส เพื่อความปลอดภัยของพนักงานก็ได้รับความสนใจเช่นกัน นอกจากนี้การออกแบบบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกก็ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคจากความตื่นตัวในการรักษาสิ่งแวดล้อม งานนี้ได้รวบรวมบริษัทญี่ปุ่นซึ่งมีความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีด้านดิจิทัลเข้าร่วมงานในฐานะ Exhibitor เพื่อเสาะหาบริษัทไทยที่สนใจนำระบบดิจิทัลไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตน โดยมี Exhibitor ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลของอุตสาหกรรมการผลิต เข้าร่วม 31 บริษัท

เว็บไซต์โครงการ https://mfgdigital-build.boi.go.th/project/

ช่วงเวลาจัดงาน     วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 – วันศุกร์ที่  5 มีนาคม 2564 เวลา 13:00 – 17:10 น.

( ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดมาฆบูชา วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ )

เวลาในการเจรจาธุรกิจ slot ละ 30 นาที สลับ พัก 10 นาที ( วันละ 5 slot ต่อห้องเจรจา )

วิธีการเจรจาธุรกิจออนไลน์โดยใช้ โปรแกรม Zoom ซึ่งเป็นระบบ Teleconference

รายละเอียดสินค้าและบริการ https://mfgdigital-build.boi.go.th/pdf/catalog_manucollab.pdf ข้อมูลสำหรับ Buyer สมัครเข้างานเจรจาธุรกิจ : http://mfg-matching.mediator.co.th/

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: