ผู้ว่าฯ ปทุมธานี ประธานประชุมคณะ กต.ตร.จ.ปทุมธานี ครั้งที่ 2/2564 ผลดำเนินการ

วันที่ 29 ม.ค.64 เวลา 14.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะ กต.ตร. จ.ปทุมธานี ครั้งที่ 2/2564 โดยมี พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์/เจ้าคณะ จว.ปทุมธานี (ฝ่ายธรรมยุต), พระมงคลวโรปการ (ชำนาญ อุตมปญฺโญ) เจ้าอาวาส วัดชินวรารามวรวิหาร, พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี, พ.ต.อ.ธรรมนูญ เชาวะวนิชย์, พ.ต.อ.นิรุธ ประสิทธิเมตต์, พ.ต.อ.จักริน พันธ์ทอง,, พ.ต.อ.ฤทธินันท์ ปุ้ยพันธวงศ์, พ.ต.อ.มาโนช เคลือบวิจิตร, พ.ต.อ.เอกชัย ลิ้มวุฒิวงศ์ รอง ผบก., ผกก.ทุก สภ.ในสังกัด, คณะ กต.ตร./ที่ปรึกษา กต.ตร.จ.ปทุมธานี และ จนท.ฝอ.เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 ภ.จว.ปทุมธานี ในที่ประชุมได้มีการดำเนินการ ดังนี้

1.ผลการดำเนินการของ ภ.จว.ปทุมธานี ที่ผ่านมาในรอบปี พ.ศ.2563

2.ผลการปฏิบัติงานที่มีความสำคัญและน่าสนใจ

3.ความคืบหน้าในการก่อสร้างบ้านพักประจำตำแหน่ง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี    

4.การเปิดใช้อาคารเอนกประสงค์ พล.ต.ต.ดร.ชยุต มารยาทตร์ ที่ได้รับเงินบริจาคในการก่อสร้างจากผู้มีอุปการคุณ

5.การตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับ จนท.ประจำจุดให้บริการประชาชน จำนวน 4 จุด ของคณะ ผบก.ภ.จว. ปทุมธานี, คณะแม่บ้านตำรวจ จว.ปทุมธานี, คณะ กต.ตร.และที่ปรึกษา กต.ตร.จว.ปทุมธานี ในระหว่างช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ 2564

นายชัยวัฒน์ฯ ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บริจาคเงินสนับสนุนการจัดสร้างบ้านพักประจำตำแหน่ง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี อีกด้วย

สมชาย/อ๊อด..รายงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: