“บิ๊กยอด” ผู้การปทุมธานี ประธานพิธีเปิด “อาคาร พล.ต.ต.ดร.ชยุต มารยาทตร์”

วันที่ 8 ม.ค.64 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิด “อาคาร พล.ต.ต.ดร.ชยุต มารยาทตร์”  โดยมี พระมงคลวโรปการ (ชำนาญ อุตมปญฺโญ) เจ้าอาวาส วัดชินวรารามวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์, นางจุฑามาศ มารยาทตร์ ประธานแม่บ้านตำรวจ ภ.จว.ปทุมธานี, พ.ต.อ.ธรรมนูญ เชาวะวนิชย์, พ.ต.อ.นิรุธ ประสิทธิเมตต์, พ.ต.อ.จักริน พันธ์ทอง, พ.ต.อ.ฤทธินันท์ ปุ้ยพันธวงศ์, พ.ต.อ.มาโนช เคลือบวิจิตร, พ.ต.อ.เอกชัย ลิ้มวุฒิวงศ์ รอง ผบก., ผกก.สภ./ผกก.สส., จนท.ฝอ.ภ.จว.และข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

อาคารดังกล่าว เกิดขึ้นจากแนวคิดของ พล.ต.ต.ชยุตฯ ที่ต้องการสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพื่อใช้สำหรับการจัดพิธีและกิจกรรมต่างๆ ของข้าราชการตำรวจในสังกัด โดยอาคารดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอุปการคุณ ดังนี้

1. นางจุฑามาศ มารยาทตร์ ประธานแม่บ้านตำรวจ จ.ปทุมธานี,

2. นายสมชาย ร่มโพธ์ทอง กต.ตร.ภ.จว. ปทุมธานี,

3. พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ฝ่ายธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ อ.สามโคก จว.ปทุมธานี

พล.ต.ต.ชยุตฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนทั้ง 3 ท่าน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้การก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ดังกล่าวสำเร็จลุล่วงและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ

สมชาย/อ๊อด..รายงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: